NPA bejelentő felület

A MokkaWiki wikiből


Tartalomjegyzék

A Nemzeti Periodika Adatbázis a MOKKA-ODR-ben

A Nemzeti Periodika Adatbázis bibliográfia rekordjai és állományinformációi 2012-ben lezárt állapotban bekerültek a MOKKA-ODR adatbázisba, ahol a többi dokumentumtípushoz hasonló módon használhatjuk a folyóiratadatokat:

 • kereshetőek
 • bibliográfiai rekordjai letölthetőek
 • állományadatai megtekinthetőek
 • ODR kérés adható fel rájuk.


A továbbiakban az NPA a MOKKA-ODR adatbázison belül fog bővülni.

 • A bibliográfiai rekordokat az OSZK munkatársai tartják karban, ők fogják az új folyóiratok leírásait is elkészíteni és beküldeni a MOKKÁ-ba.
 • Az állományadat jelentéseket továbbra is a könyvtárak végzik a MOKKA-ODR erre a célra kifejlesztett felületén. A bejelentett adatok közvetlenül bekerülnek a MOKKA-ODR-be. A bejelentő felületen lehetőség van a múltban bejelentett adatok revideálására, pontosítására is.

Az adatbázis

Bibliográfiai tartalom

 • A MOKKA-ODR-be az OSZK által létrehozott bibliográfiai rekordok kerülnek, ahol rendelkezésre áll, a nemzeti bibliográfia szintű rekordokat töltik fel.

Folyóiratok évadatai

Az adatbázis az állományadatoktól elkülönítetten kezeli azokat az egyes évekre vonatkozó adatokat, amelyek az adott folyóiratra jellemzőek.

 • alapadatnak az évszámokat tekinti az adatbázis, amelyet a bibliográfiai rekordokban megadott megjelenési évek alapján állapít meg. (008/07-14) Az egyes folyóiratoknál megjelenő évlistát a bibliográfiai rekord módosításával lehet befolyásolni. A rendszer indításakor csak az évszámok szerepelnek az adatbázisban.


További évekről nyilvántartható adatok:


 • az évek mellett megadhatjuk, hogy a folyóirat tanévekhez kötötten jelenik-e meg.
 • az évekhez megjegyzésszerűen hozzáfűzhető a kötetszámozás, évkönyvek tárgyéve stb.
 • meg nem jelent évek jelzése

Ezeket az adatokat az Állománybejelentés felületen tudják megadni, módosítani az adminisztratív jogosultsággal belépő felhasználók. (Jelenleg az OSZK-nak van ilyen beállítása)

Állományadatok

Az NPA eredetileg összevont állományadatokat tárolt:

 • Egy könyvtár esetleges több példányának állományadatait összevonta a könyvtár lelőhelye mögé.
 • Az állományadatok megjegyzésszerűen, időintervallumokban jelentek meg.
 • Nem jelölték, hogy az egyes időszakokban mennyire teljes a feltüntetett állomány.
pl.:
2(1919)-6(1923),12(1929),15(1932)-19(1936),20(1941)-22(1943)
 • Az eredeti NPA állományadatok 2012-ben lezárt állapotban, nem szerkeszthető módon megjelennek mind az NPA "Állománybejelentés" felületein, mind a MOKKA-ODR katalógusban.


Betöltéskor az alábbi módosításokra került sor:

 • Az intervallumokat évekre bontottuk, hogy a visszamenőleges javíthatóságot biztosítsuk.
 • Ellenőrzés épült be, ami állományadatokat csak azokra évekre enged jelenteni, amelyekben a folyóirat a bibliográfiai rekord adatai alapján létezett.
 • Az állományadatok továbbra is összevont jellegűek: több azonos lelőhelyű példány adatait együtt jelentendőek. Lehetőség van azonban arra, hogy egy könyvtár több lelőhelyet is kezeljen.
A lelőhelykezelés mögött a MOKKA-ODR könyvtárnyilvántartó áll: az ott megszokott könyvtár -- szolgáltatási pont -- gyűjtemény -- lelőhely hierarchiának megfelelően lehet az NPA lelőhelyeket is kiosztani.


Változtatások automatikus volta miatt nem lehetett minden korábban NPA-ban lévő állományadatot áttölteni. Az így keletkezett hiányokat kivétellistákon foglaltuk össze:

A bejelentő felület

A bejelentő felületet az egyes Könyvtárnyilvántartóban létrehozott szolgáltatási pontok nevében a megfelelő jogosultsággal bejelentkezett könyvtárosok használhatják.


A bejelentő felület főoldala egy szolgáltatási pontjára bejelentkezett felhasználóval.


A bejelentő felület szolgáltatásai:


 • A Teljes folyóiratlista oldalon megjeleníthetjük mindazokat a folyóiratokat, amelyekhez a bejelentkezett szolgáltatási pontnak van bejelentett lelőhelye.


 • Az Aktuális folyóiratlista oldalon a lelőhelyek egy-egy évben meglévő folyóiratait tekinthetjük át és listásan jelenthetjük
  • az aktuális év rendeléseinek teljességét vagy hiányos voltát és
  • a következő évre vonatkozó előfizetéseket


 • Az Állománybejelentés oldalon egyes folyóiratok szolgáltatási ponthoz tartozó állományinformációit tekinthetjük át és módosíthatjuk korábban jelentett adatainkat.


 • Az Új cím bejelentése oldalt akkor használjuk, ha a MOKKA-ODR-ben nem szereplő folyóirathoz tartozó állományt szeretnénk bejelenteni. A folyóirat bibliográfiai rekordját az OSZK készíti el, amit itt ezen a felületen kezdeményezhetünk.


Kapcsolatok

Kérdéseit, megjegyzéseit az alábbi címeken várjuk:

 • Jogosultságok kiosztása
Száldobágyi-Tóth Bettina toth.bettina@lib.unideb.hu és
Novák Csaba Balázs csnovak@lib.unideb.hu
 • NPA bejelentő felület használata
Polónyiné Kerekes Margit mpolonyi@lib.unideb.hu
 • NPA adatbázis bibliográfiai és állományadat tartalma, új címek - OSZK
Garamvölgyi Orsolya garamvolgyi.orsolya@oszk.hu
Személyes eszközök