Duplumösszerakás

A MokkaWiki wikiből

Duplumok találkozásakor

  • általában a már adatbázisban lévő rekordot tartjuk meg.
ennek a rekordnak a "bibliográfiai törzsrészét" csak a rekordgazda (040 $a-ban szereplő könyvtár) tudja módosítani a rekord ismételt felküldésével.
  • konfigurálhatóak olyan könyvtárak, amely más rekordgazdák rekordjainak bibliográfiai adatait is felülírhatják. Jelenleg ilyen kiemelt könyvtár az OSZK.
  • A 035 és 040 mezőket az alábbiak szerint kezeli a MOKKA:
1. a rekord első feltöltésekor
-a felküldő könyvtár könyvtár kódja kerül a 040 $a-ba és
-helyi rekordazonosítója a 035 $a-ba;
-ha az első felküldő könyvtár azonos egy "autentikáló" intézménnyel az intézmény kódja kerüljön a 042 $a-ba is.
2. ha a rekordgazda könyvtár a korábbi rekordot ismét feltölti, a rekord teljes tartalmát felülírhatja
- a 040 $a, 035 $a változatlan marad
- ha az ismételten feltöltő könyvtár "autenikáló" és a 042 még nincs kitöltve, a 042 $a almezőt is töltsük ki.
3. ha duplumellenőrzés a beérkező rekordot duplumnak találja, az összerakás
--> a bent lévő rekordot tekinti alapnak és csak a különleges kezelésű mezők íródnak a bent lévő rekordhoz (035, 040, 042 változatlan marad)
--> de, ha a duplum rekord autentikáló könyvtárból érkezik, a beérkező rekordot tekintjük alapnak és ahhoz kerülnek a speciális kezelésű mezők. Ebben az esetben
-- a 040 $a az eredetileg bent lévő rekord 040 $a mezője lesz
-- a 040 $d-be kerül az "autentikáló" intézmény kódja (ha több autentikáló intézmény lenne beállítva, minden "autentikáláskor újabb $d almező kerül a rekordba; kivéve, ha egymás után több azonos $d kerülne be.
-- a 035 $a mindig az utolsó $d almezőben szereplő autentikáló intézmény helyi azonosítója
-- a 042 $a mezőbe az utolsó autentikáló intézmény kódja kerüljön.
  • vannak azonban olyan mezők, amelyek - a különböző feltételek teljesülésekor - a felérkező rekordból hozzáíródnak az adatbázisban lévő alaprekordhoz.
001
020 – lásd még
022
024
028
044
080
084
505
544
561
562
563
Tárgyszó
852
URL
856


Kötetrekordok esetében

A kötetrekordokra is a fenti szabályok vonatkozzanak azzal a kiegészítéssel, hogy

  • ha az alábbi mezők szerepelnek a beérkező rekordban, de a bent lévő rekordban még nincsenek ilyenek, íródjanak hozzá a bent lévő rekordhoz
  • ha már szerepel a megadott mező a rekordban, a bent lévő mezőállapotot fogadjuk el és legyen érvényes az a szabály, hogy azt csak a rekordgazda módosíthatja.
Ezek a mezők:
020
245
250
260
300
490
024
028
254
255
256

analitikus rekordok esetében

azonosak a monográfia rekordokéval
Személyes eszközök