Példányadatok feltöltése

A MokkaWiki wikiből

A példány- és állományadatok a MOKKA-ODR-be MARC állományinformációként küldhetőek be:

 • önálló állományadat (holding) rekordban, amely a tartalmazza a kapcsolódó bibliográfiai rekord azonosítóját
 • a MARC bibliográfiai rekordba ágyazottan.
Ha beágyazottan több példány információját küldjük egy bibliográfiai rekordban figyelni kell a példányok azonosíthatóságára.(lásd 852, 876 $t)
 • ha egy katalógus nem kíván példányadatokat küldeni, a bibliográfiai rekordhoz generált példányok kerülnek
 • Egy adatbázisból a fentiek közül csak egyféle módon felküldött rekordokat fogadunk !! A választott módot a katalógusra jellemző konfigurációs beállításokban rögzítjük.
 • A példánykezelés alapkoncepciója:
1. Amikor az új MOKKA indult mindenkinek generált példány készítettünk a meglévő információkból a már bent lévő bibliográfiai rekordokhoz.
2. Az ez után következő feltöltések esetében a könyvtár választhat az alábbi lehetőségek közül:
--> továbbra sem küld példányt és akkor a feltöltő generál neki (ez gyakorlatilag csak hiánypótló megoldás; gyakorlatilag nem is példány, hanem forrásmegjelölés)
--> a könyvtár 852/876 mezőben beágyazott példányt küld
--> a könyvtár külön példányrekordot küld (szintén 852/876 a lényeges mezőpárja)
A választott feltöltési mód állítódik be a könyvtárra jellemző konfiguráció részeként és a MOKKA a továbbiakban ezek szerint viselkedik.
3. A példányok kezelése a következő módon történik:
--> ha egy bent lévő rekordnak van generált példánya és nem érkezik példány az újratöltött rekorddal, a generált példány megmarad
--> ha egy bent lévő rekordnak van generált példánya és tényleges példány érkezik, a generált példány törlődik, helyette bekerül a tényleges példány (ez eszköz arra, hogy az eredeti állapotból fokozatosan áttérjen a rendszer a tényleges példányokra.)
--> ha a bent lévő rekordnak tényleges példányai vannak és újraküldött rekord érkezik, a bent lévő példányok törlődnek (természetesen csak az éppen feltöltő könyvtáré) és az új példányok íródnak be; ha nem küld példányt az illető könyvtár, akkor a példányai eltűnnek. (ez eszköz arra, hogy a könyvtár a saját korábbi példányait viszonylag könnyen menedzselni tudja: egy rekordküldéssel bent lévő példányait módosíthassa, és egy példány nélküli feltöltéssel jelenthesse összes korábbi példánya törlését)


Tartalomjegyzék

A rekord tartalmára vonatkozó adatok

Rekordfej 06 pozíció – példány-, állományrekord típusa
x – egy részből álló dokumentum példányrekordja
y – periodika állományrekordja
v – több részből álló dokumentum példányrekordja több példányra vonatkozó példányrekord -- ezt egyelőre nem támogatja a MOKKA (többkötetesek esetében egy-egy kötethez önálló állományrekordot kérünk)
Rekordfej 17 – példány-, állományadat leírási szintje
1 – 852 $a$b
2 – 852 $a$b + 008, 007
3 – 852 $a$b + 008, 007 + összefoglaló állomány (853/863 $a,$i)
4 – 852 $a$b + 008, 007 + részletezett állomány, összevonva/összevonás nélkül (853/863 valamennyi szint)
5 – 852 $a$b + 008, 007 + részletezett állomány, összevonva/összevonás nélkül (853/863 valamennyi szint) + példánymegjelöléssel (852 vagy 853/863 $p)
008/25 összetett példány-, állománymegjelölés
0 – több példány esetén mindegyikről részletezett információ külön- külön rekordban
1 – több példány esetén összevontan kezelt információ egyetlen rekordban

ODR működések számára fontos adatelemek

852
$a -- adatbáziskód (az az adatbázis, ahonnan az adat érkezik); (ha a példányinformációk között nem szerepel ez az adat, a feltöltő kitölti)
--> a kódnak szerepelnie kell a könyvtáradatbázisban is ahhoz, hogy a példány betöltődjön a MOKKA-ODR példánytárba (Lásd még)
--> a kódnak meg kell egyeznie, a rekorddal feltöltött rekordfejlécben szereplő X-MOKKA-Location kóddal. Ha a két kód között eltérés van, a fejlécben szereplő kóddal dolgozik a rendszer.
$b -- Helyi lelőhely első szint
--> a MOKKA szabványos "OSZK könyvtárkódot" preferál, de lehetőség van a helyileg használt lelőhelykód beküldésére.
--> a beküldött a kódnak szerepelnie kell a könyvtáradatbázisban is elsődleges lelőhelyként (Lásd még)
--> egy katalóguson belül a lelőhelykódnak, vagy ha van "másodlagos lelőhely" is ($c) az elsődleges és másodlagos lelőhelynek együttesen egyedinek kell lennie.
$c -- Helyi lelőhely második szint (lelőhelykód szabványos OSZK kóddal)
--> nem kötelező ilyet megadni, de ha érkeznek ilyen adatok a példányokkal, a kódnak szerepelnie kell a könyvtáradatbázisban is másodlagos lelőhelyként (Lásd még)
$d -- korábbi helyi lelőhely
$h -- osztályozási jelzeten alapuló helyrajzi szám/jelzet
$k -- helyrajzi szám előtag
$m -- helyrajzi szám utótag
$j -- helyrajzi szám
$p -- leltári szám
$t -- példányreferencia (kapcsolat 876$t-re) kötelező
ez kapcsolja össze a 852 - 876 párokat
$3 -- kötetszám -- kötetre vonatkozó példányinformáció esetén kötelező
876
$a -- helyi egyedi példányazonosító -- kötelező
--> ennek az azonosítónak az alapján ismeri fel a feltöltő a rekordot; (nem feltétlenül azonos a vonalkóddal, hiszen az a dokumentumpéldány élete során változhat).
$c -- ár
$p -- vonalkód/RFID/egyéb példányazonosító)
a példányazonosító jellegét adjuk meg az azonosító előtt zárójelben. (ha nincs semmi megadva alapértelmezésben vonalkódnak tekintjük az almező tartalmát
pl.
$p(barcode)2345667
$p(RFID)45546289572875829
$r -- rontott/korábbi vonalkód RFID
$h -- ODR példányviselkedés -- helyi kódok ODR kódokra konvertálva
$j -- ODR példányblokk -- helyi blokkok ODR blokkokra konvertálva
$t -- példányreferencia (kapcsolat 852$t-re) kötelező
ez kapcsolja össze a 852 - 876 párokat

Példák kapcsolt állományrekordokra:

Monográfiapéldány


000 01074nx 22002295i 4500
001 holDEK00822222 (állományrekord id-ja)
004 bibDEK00851060 (kapcsolódó bibliográfai rekordid-ja)
005 20110523074417.6
007 cr (fizikai jellemző hordozó)
008 1105202p 1001aahun0110502
020 $a978-963-9129-74-0
040 $aHuDeKLEK
561 $adr. Csorba Sándor könyvtára (pecsét)
562 $aCzinner Sándor ajánlásával
852 $aD1$bD2$cD2/PJ$dD2/RO$hWS18.2 G76$kK$j6345123$p3456/2011$tkapocs123$3kötetszám
856 41 $3A dokumentum digitalizált változata$uURL$ylink szöveg$zcsak a DEENK zárt hálózaton férhető hozzá
876 $a234567$c3562$p(barcode)0000008250117$p(RFID)873743475435$r(barcode)0000008250199$h1100110$jtörölve$tkapocs123


Folyóirat

000 01273ny 22002774i 4500
001 holDEK00811111 (holdingrekord id-ja)
004 bibDEK00851070 (kapcsolódó bibliográfiai rekord id-ja)
005 20110523075025.5
007 cr (fizikai jellező/hordozó)
008 1105202p 1001aahun0110502
022 $a2345-5678
040 $aHuDeKLEK
561 $adr. Csorba Sándor könyvtára (pecsét)
562 $aCzinner Sándor ajánlásával
852 $aD1$bD2$cD2/PJ$hWS18.2 G76$kK$j6345123$p3456/2011
853 $80.6516$avol.$bno.$u6$vc$i(year)$j(month)$wb
856 41 $3Anyag megnevezése$uURL$ylink szöveg$zpublikus megjegyzés
863 $a80.6516$a35-36$i2008-2009$tov
866 $aDEENK Kenézy Élettudományi Könyvtár
866 $a6800128
866 $a32.vol.(2005)-36.(2009)
876 $a234567$c3562(ár)$p(barcode)000000825011$p(RFID)873743475435$r0000008250199rontott/korábbi vonalkód$h1100110$jtörölve

Példák egy rekordon belüli példány- és állományadatokra

Monográfia

000 01602nam 2200349 i 4500
001 bibKLT00215659
005 20090810132657.0
008 s19981993hu a b 00010 hun d
040 $aHuDeKLEK
080 $a316.772.4:371.382(07)$a316.45/47:37.018.2(07)
100 1 $aDávid Imre
245 10 $aKommunikációs képességek fejlesztése az iskolában :$belmélet és gyakorlatgyűjtemény /$cDávid Imre, Páskuné Kiss Judit ; [közread. a] Kossuth Lajos Tudományegyetem
250 $aUtánynyomás
260 $aDebrecen :$bKossuth Egyetemi K.,$c1998
300 $a106 p. :$bill. ;$c24 cm
500 $aEgyetemi jegyzet
504 $aBibliogr.: p. 105-106.
650 7 $aKommunikáció a nevelésben$2lcsh//hun
852 $aD1$bD1$cD1/60$kK$j67$p13.392/1998$tK
852 $aD1$bD1$bD2/O$h316.45 D30$p17.690/1999$t1
876 $a644103$p(barcode)03190425$p(RFID)3874147137417$h000000010$tK
876 $a307292$p(barcode)03338520$p(RFID)381578957187$r05060139$h000011111$jkallódó$t1
700 2 $aPáskuné Kiss Judit
710 2 $aKossuth Lajos Tudományegyetem (Debrecen)

Folyóirat

000 02170cas 2200541 i14500
001 ocm40922029
003 OCoLC
005 20110517105822.0
006 m
008 990308c19999999enkmrzp 0 a0eng d
022 $a1462-0324
040 $aVVU$dXIM$dCAS$dCUS$dWAU$dNLM$dNSD$dHLS$dSYS$dOCL$dOCLCQ$dHuDeKLEK$dHuDeOE
041 0 $aeng
080 $a616-002.77(05)$a615.8(05)
130 0 $aRheumatology (Oxford, England)
210 0 $aRheumatol.$b(Oxf. Print)
222 0 $aRheumatology$b(Oxford. Print)
245 10 $aRheumatology
260 $aOxford, UK :$bOxford University Press ;$aAvenel, N.J. :$bDistributed by Mercury International,$cc1999-
300 $bIll. ;$c28 cm
310 $aHavonként
362 0 $aVol. 38, no. 1 (Jan. 1999)-
510 0 $aChemical abstracts$x0009-2258
525 $aKülönszámok: Vol.44.2005.Supl.4.; Vol.45.2006.Supl.2-4.; Vol.48.2009.Supl.2-4.; Vol.49.2010.Supl.2.
...
650 7 $aReuma$xfolyóiratok$2lcsh//hun
650 0 $aRheumatism$xPeriodicals.
650 0 $aRheumatism$xPhysical therapy$xPeriodicals.
650 0 $aArthritis$xPhysical therapy$xPeriodicals.
650 2 $aRheumatic Diseases$vPeriodicals.
710 2 $aBritish Society for Rheumatology
776 1 $tRheumatology (Oxford, England : Online)$x1462-0332
780 00 $tBritish journal of rheumatology,$x0263-7103$wbibDEK00643710
852 $aD1$bD2/RM$j6800260$tov
853 $80.2888$avol.$bno.$u12$vc$i(year)$j(month)$wm
854 $80.7202$aVol$bSuppl$u4$vc$i(year)$j(month)$wx
856 41 $3A cikkek teljes szövege 1996-tól$uhttp://rheumatology.oupjournals.org/
863 $80.2888$a47-49$i2008-2010$tov
863 $80.2888$a50$b1-4$i2011$j1-4$tov$wg
866 31 $aDEENK Kenézy Élettudományi Könyvtár
866 31 $a6800260$tov
866 31 $a38.vol.(1999)-$tov
876 $h000011111$tov

ODR példánytípus

A példánytípus rendelkezik arról, hogy az adott típusú példányokra a tulajdonos könyvtár milyen szolgáltatások vállal.

Az IKR-ek felelőssége, hogy a MOKKA-ODR központi nyilvántartásába példánytípussal ellátva kerüljenek feltöltésre a példányok. Ha a példány példánytípus nélkül kerül feltöltésre, a betöltés során a gyűjteményhez (a könyvtárnyilvántartásban) beállított alapértelmezett példánytípust kapja meg a példány. A példánytípust egy bináris szekvencia írja le. Minden számjegy egy szolgáltatásnak feleltethető meg. Ha egy példánytípusban az adott helyen 1-es szerepel, akkor az ilyen típusú példányokat a tulajdonoskönyvtár szolgáltatja az adott módon; ha 0, akkor nem. A példánytípus a legalacsonyabb helyiértéke tájékoztat arról, hogy az IKR által küldött-e (megbízható) vagy alapértelmezett (nem megbízható). A következő nyolc helyiértéken (tehát jobbról balra haladva 2-9. helyen) álló jegye a következő szolgáltatásoknak felel meg:

 1. példányra megadott (1) / gyűjteményi alapértelmezett (0)
 2. helyben használható
 3. helyben kölcsönözhető
 4. könyvtárközi kölcsönzésben olvasói kölcsönzésre kérhető
 5. könyvtárközi kölcsönzésben olvasótermi használatra kérhető
 6. könyvtárközi kölcsönzésben egyedi elbírálás alapján kérhető
 7. fénymásolatban kérhető
 8. OCR nélküli digitális másolatban kérhető
 9. OCR-ezett digitális másolatban kérhető.

Példák a példánytípusokra:

Példánytípus Jelentése
000000001az IKR által védett példányként megjelölt, amely semmilyen szolgáltatásban sem hozzáférhető az olvasók számára
000000010védett példány, amelyet csak a könyvtár olvasótermeiben lehet használni, a típus a gyűjteményhez beállított alapértelmezés, az IKR nem küldött típust
110000110az ilyen típusú példányokat a tulajdonos könyvtár olvasói kölcsönözhetik, könyvtárközi kölcsönzésben nem szolgáltatja a könyvtár, de digitális másolatot kérésre készít róla, a típus a gyűjteményhez beállított alapértelmezés, az IKR nem küldött típust
001000111az ilyen típusú példányokat a tulajdonos könyvtár olvasói kölcsönözhetik, könyvtárközi kölcsönzésben nem szolgáltatja a könyvtár, de fénymásolatot kérésre készít róla, a típus megbízható az IKR küldte fel
000011111az ilyen típusú példányokat a tulajdonos könyvtár olvasói kölcsönözhetik, könyvtárközi kölcsönzésben szolgáltatja a könyvtár, s a kérő könyvtár továbbkölcsönözheti olvasóinak,fénymásolatot, digitális másolatot nem készít róla, a típus megbízható az IKR küldte fel


ODR Példányblokk

A példányblokk az adott példány hosszabb átmeneti időszakra szóló elérhetetlenségéről ad információt. Ez használandó, pl. ha a példány kötészeten van, tartós letétbe került olyan helyre, amely ODR-szolgáltatások szempontjából elérhetetlen stb. Az IKR-ek felelőssége, hogy tartós elérhetetlenség esetén a példány példányblokk információja (azaz az érhetetlenségre utaló szöveges információ) feltöltésre kerüljenek. Ha feltöltött példány példányblokk információja üres, a rendszer úgy tekinti, hogy példány hozzáférhető (a példánytípusban megadott szolgáltatásokra).

Példák a példányblokk lehetséges értékeire

Példányblokk Jelentése
ha az ODR-státusz üres, a példány elérhető az ODR-típusban megadott szolgáltatások számára
kötészetena példány átmenetileg nem hozzáférhető az ODR-típusban megadott szolgáltatások számára sem
kallódóa példány átmenetileg nem hozzáférhető az ODR-típusban megadott szolgáltatások számára sem
tartós letétbena példány átmenetileg nem hozzáférhető az ODR-típusban megadott szolgáltatások számára sem
törlés alatta példány átmenetileg nem hozzáférhető az ODR-típusban megadott szolgáltatások számára sem
törölvea példány átmenetileg nem hozzáférhető az ODR-típusban megadott szolgáltatások számára sem
Személyes eszközök