Besorolási rekordok a MOKKA adatbázisban

A MokkaWiki wikiből

A MOKKA adatbázisban a besorolási adatok és tárgyszavak kezelése besorolási (authority) rekordok segítségével történik:

 • Minden bibliográfiai rekord csak akkor menthető az adatbázisban, ha minden besorolási adatához tartozik besorolási adatrekord.
  • a besorolási rekordok ideális esetben a bibliográfiai rekord mentése előtt már beérkeznek az adatbázisba, és ott várják, hogy a bibliográfiai rekord mentésekor annak besorolási adataihoz kapcsolódhassanak.
  • ha a bibliográfiai rekordot nem várja megfelelő besorolási rekord az adatbázisban, a MOKKA automatikusan formálisan létrehoz egy egyszerű besorolási rekordot. Ezeket azonban megjelöli és a későbbiek ezek valódi "kézzel szerkesztett", teljes besorolási rekordokra cserélődnek, ha ilyen érkezik az adatbázisba.
 • A besorolási rekordok segítségével a bibliográfiai rekordok karbantarthatóak. Minden változtatás egy besorolási adat kitüntetett alakján felülírja a hozzákapcsolódó bibliográfiai rekordok megfelelő besorolási alakját.
 • A kézzel készített besorolási rekordok az alábbi forrásokból érkeznek a MOKKÁ-ba:
nevek, testületi nevek:
NEKTÁR,
DEENK,
SZTE
FSZEK
tárgyszavak:
Köztaurusz
DEENK (mesh,lcsh, lcsh//hun)
SZTE
 • A besorolási rekordok mentésekor illetve létrehozásakor a MOKKA ellenőrzéseket végez:
  • nem lehet két azonos név illetve tárgyszóalakot rögzítő besorolási rekord,
  • nem lehet besorolási rekord kitüntetett alakja (1xx mező) azonos másik rekord lásd utalójával (4xx mező).
 • A neveket és testületi neveket bármilyen forrásból származnak is, közösen kezeli a MOKKA. Ha egy névalak már szerepel az adatbázisban, minden új bibliográfiai rekordot ahhoz kapcsol a MOKKA.
 • A tárgyszavak közül
  • közösen kezeli mindazokat a tárgyszavakat, amelyeknek második indikátora 4
  • egymástól elválasztva kezeli a mesh, lcsh és minden 7 indikátorral és $2 almezővel jelzett tárgyszórendszert:
mesh -- 2. indikátora 2
lcsh -- 2. indikátora 0
lcsh//hun -- 2. indikátora 7 + $2 lcsh//hun (új MOKKA adatbázisban az auth. rekordok már ezekre az értékekre átállítva; bib. rekordban lévő alakok még 4 indikátorral szerepelnek)
köztaurusz -- 2. indikátora 7 + $2oszk
szegedi tárgyszavak -- 2. indikátora 7 + $2szte (az új MOKKA adatbázisban már az authority rekordok és a bibliográfiai rekordok is átállítva.)
 • A MOKKÁ-ba kézzel szerkesztett besorolási adatokat küldő könyvtárak a saját besorolási adataikat karban tarthatják, aktualizálhatják, így a helyi adatbázisukban aktualizált besorolási rekordot érdemes a MOKKÁ-ba is újra elmenteni.

2015-ben kialakult szabályok

Authority rekordot csak az alábbi katalógusokból fogad a MOKKA:
B1 prioritás: 100
B10 prioritás: 0
D1 prioritás: 0
SZ1 prioritás: 0
A B1-től (OSZK) és a B10-től (FSZEK) csak szerzői authority rekordokat (100,110,111) fogad.
Formai követelmények:
Csak "Established heading" (008/09=a) authority rekordokat fogad, amelyben van legalább egy 100-as, 110-es, 111-es, 130-as, 150-es vagy 151-es mező és amelyben az alábbi mezők mindegyike tartalmaz $a almezőt:
100,110,111,130,
400,410,411,430,
500,510,511,530,
667,670,675,680
Személynév authority esetén betöltés előtt átmásolja az 100-as mező $c és $d almezőit a 400-as mezőkbe.
Ha már van a 400-as mezőben $c almező, akkor azt nem írja fölül.
Az authority rekordok "duplumkulcsa" az 1XX mező + (tárgyszó authority esetén) a tárgyszórendszer (008/11 + 040 $f).
Ha van már a MOKKA-ban a felküldött rekorddal azonos "duplumkulcsú" helyi authority rekord, akkor az új rekord "Már létezik azonos 1xx mezőjű besorolási rekord." hibaüzenettel elutasításra kerül, kivéve ha a bent lévő rekord:
1. automatikusan generált (skeleton), vagy
2. ismeretlen katalógusból származik, vagy
3. az új rekorddal megegyező katalógusból származik, vagy
4. az új rekordnál kisebb prioritású katalógusból származik.
Ilyenkor az új rekord felülírja a már bent lévőt, különben az új rekord új MOKKA azonosítóval kerül be az adatbázisba.
A felérkező rekord 1xx mezője nem lehet azonos már adatbázisban lévő rekord 4xx mezőjével.
(Tárgyszavak esetében az azonosság vizsgálatánál a tárgyszórendszer (008/11 + 040 $f) is számít.)
Ha van ilyen ütközés, az új rekord "Már létezik azonos 4xx mezőjű besorolási rekord." hibaüzenettel elutasításra kerül, kivéve ha a bent lévő rekordra a fenti négy feltétel valamelyike teljesül.
A felérkező rekordban szereplő 4xx mező nem lehet azonos már adatbázisban lévő rekord 1xx vagy 5xx mezőjével.
(Tárgyszavak esetében az azonosság vizsgálatánál a tárgyszórendszer (008/11 + 040 $f) is számít.)
Ha van ilyen ütközés, az új rekordból töröljük az ütközést okozó 4xx mezőt, kivéve ha a bent lévő rekordra a fenti négy feltétel valamelyike teljesül.
Személyes eszközök