Tárgyszókezelés feltöltéskor

A MokkaWiki wikiből

MOKKA1

A MOKKA1-ben a tárgyszavak kezelésére az a szabály vonatkozik, hogy

--> az első felérkező rekordban lévő minden tárgyszó bekerül a MOKKA rekordba kivéve a {"680"}, {"697"}, {"698"}, {"699"} mezőket, amelyeket a "szintaktikai" ellenőrző töröl ki minden rekordból.
--> ha duplumként érkezik egy rekord annak a tárgyszavai hozzáíródnak a bent lévő rekordhoz kivéve ha azonos alakú a már bent lévőkkel.

Ennek eredményeképpen túlságosan sok, tartalmilag hasonló tárgyszó kerül a rekordokba. Ezért az alábbiak szerint módosítjuk a felülírási szabályokat:

MOKKA2

A MOKKA2-ben az alábbiakkal egészüljön ki a fenti szabály

A szabályok előnyben részesítik az alábbi tárgyszórendszereket:

  • Köztaurusz (2. indikátor "7"; $2oszk)
  • LCSH//hun (2. indikátor "7"; $2lcsh//hun)
  • szegedi tárgyszavak (2. indikátor "7"; $2szte)
  • LCSH (2. indikátor "0")
  • MeSH orvosi tárgyszórendszer (2. indikátor 2)


1. Az újonnan felérkező rekordban

650, 653 mező
--> maradjanak meg azok a tárgyszavak, amelyek a fenti rendszerekbe tartoznak (2. indikátoruk "0", "2", vagy 2, indikátáruk "7" és $2 almezőjük "oszk" vagy "szte" vagy "lcsh//hun".)
--> ha ilyenek vannak a rekordban, más tárgyszó ne maradjon a rekordban
--> ha nincsen ilyen a rekordban, de van olyan 650, 651, amelynek a 2. indikátora "4", maradjon a rekordban.
--> egyéb 2. indikátor értékkel (3, 5, 6, 8, 9) vagy a fentiektől eltérő $2 almezővel rendelkező tárgyszó soha ne maradjon a rekordban.
--> két azonos alakú tárgyszó semmiképpen ne maradjon a rekordban.
651 mező
--> maradjanak meg azok a tárgyszavak, amelyek a fenti rendszerekbe tartoznak (2. indikátoruk "0", "2", vagy 2, indikátáruk "7" és $2 almezőjük "oszk" vagy "szte" vagy "lcsh//hun".)
--> maradjanak meg azok a 651 mezők, amelynek a 2. indikátora "4",
--> egyéb 2. indikátor értékkel (3, 5, 6, 8, 9) vagy a fentiektől eltérő $2 almezővel rendelkező tárgyszó soha ne maradjon a rekordban.
--> két azonos alakú tárgyszó semmiképpen ne maradjon a rekordban.
600/610/611/630 mezők
--> kerüljenek be ezek mezők, ha 2. indikátoruk "4"
--> kerüljenek be ezek mezők, ha 2. indikátoruk "7" és $2 almezőjük "oszk", "lcsh//hun", "szte"

2. Duplumként felérkező rekord

650, 653 mező
--> íródjanak be a már bent lévő rekordba, ha a kiemelt rendszerekhez tartoznak (2. indikátoruk "0", "2", vagy 2, indikátáruk "7" és $2 almezőjük "oszk" vagy "szte" vagy "lcsh//hun".) és még ilyen alakú tárgyszó nincs a rekordban.
--> a bent lévő rekordból törlődjön minden nem preferált tárgyszórendszerhez tartozó tárgyszó; kivéve azt az esetet, ha sem a bent lévő sem a felérkező rekordban nincsen preferált tárgyszó: ilyenkor a bent lévő rekord 650 -4 indikátorú tárgyszavai maradjanak meg.
--> ha benti rekordban nincs preferált de van 4. indikátorú, a beérkező rekordban nincs preferált de van 4 indikátorú, csak a $a almezőjükben különböző felérkezők íródjanak hozzá.
--> egyéb 2. indikátor értékkel (3, 5, 6, 8, 9) vagy a fentiektől eltérő $2 almezővel rendelkező tárgyszó soha ne íródjon a bent lévő rekordhoz.
--> két azonos alakú tárgyszó semmiképpen ne kerüljön a rekordba
651 mező
--> íródjanak a bent lévő rekordhoz azok a 651 tárgyszavak, amelyek a fenti rendszerekbe tartoznak (2. indikátoruk "0", "2", vagy 2, indikátáruk "7" és $2 almezőjük "oszk" vagy "szte" vagy "lcsh//hun".) és ilyen alakú nincs még a rekordban
--> íródjanak a rekordhoz azok a 651 mezők, amelynek a 2. indikátora "4", és ilyen alakú nincs még a rekordban ($a almezőt hasonlítsuk csak)
--> egyéb 2. indikátor értékkel (3, 5, 6, 8, 9) vagy a fentiektől eltérő $2 almezővel rendelkező tárgyszó soha ne íródjon a rekordhoz.
--> két azonos alakú tárgyszó semmiképpen ne kerüljön a rekordba.
600/610/611/630 mezők
--> íródjanak ezek a mezők a bent lévő rekordhoz, ha 2. indikátoruk "4" és nincs még ilyen alakú mező a rekordban
--> íródjanak ezek a mezők a bent lévő rekordhoz, ha 2. indikátoruk "7" és $2 almezőjük "oszk", "lcsh//hun", "szte" és nincs még ilyen alakú mező a rekordban.


A kiemelten kezelt tárgyszórendszerek kiválasztásának szempontjai:

1. több könyvtár használja, így az átvett rekordokban szívesen látják
2. a tárgyszórendszer kontrollált, és tartozik hozzá utalórendszer
2. a tárgyszavak nemcsak a bibliográfiai rekordban szerepelnek, hanem kaphat a MOKKA hozzájuk authority rekordokat is, amelyeket a tárgyszórendszer bővülésével karban is tud tartani a tárgyszórendszer gazdája.
Személyes eszközök