Analitika

A MokkaWiki wikiből

Analitikus információt két módon kezel a rendszer:

Tartalomjegyzék

Analitikus rekordok feltöltése

Három típusú analitika rekordot érdemes megkülönböztetni és ezeket más-más módon kezelni:

1. monografikus dokumentumokban lévő analitikák (leader 07 "a")
ezeket az analitikus rekordokat csak akkor fogadja a mokka, ha főrekordhoz kapcsolódik; azaz, ha nincsen benne 773 $w kidobja őket
(van arra is példa, hogy a kapcsolatot 773 z-ben megadott ISBN-nel próbálja létrehozni -- BU8) --> egyelőre ezeket sem fogadjuk
1.1 az analitika rekord 773 mezőjében ki vannak töltve a [773] mező azon almezői, amelyek a tartalmazó mű bibliográfiai adatait írják le ($t, $d stb.)
ezeket az analitikus rekordokat érdemes megőrizni, rájuk szintaktikai és duplumellenőrzést alkalmazni (pl. OSZK, FSZEK, SZTE)
1.2 az analitika rekord 773 mezőben csak kapcsoló almező $w van.
betöltés előtt ezeknek a rekordoknak kitöltjük a hiányző 773 almezőit. Ha ez nem sikerül valami miatt, az analitika rekordot ne töltsük be.
-főrekord 1xx --> analitika rekord 773 $a (központozás meghagyásával)
-főrekord 245 $a$b$c --> analitika 773 $t (a központozás meghagyásával)
-főrekord 260 $a$b$c --> analitika 773 $d (központozás meghagyásával)
-főrekord 020 $a --> analitika 773 $z
2. folyóiratok analitikái (leader 07 "b")
-- ezeket az analitikákat nem kötjük a főrekordhoz (folyóiratrekord); általában a helyi adatbázisok sem kötik;
ha mégis lenne a 773 $w almező azt betöltés előtt vegyük ki belőle
-- csak akkor fogadjuk be őket, ha van bennük 773 $t és $g;
önálló analitikus rekordként kerülnek a MOKKÁ-ba duplumellenőrzés és duplumösszevonás után.Szintaktikai ellenőrzés

1. monográfiákhoz tartozó analitikák esetében
- kötelező a 245 mező --> hiányában ne töltsük be az analitika rekordot
- kötelező a 773 $w --> hiányában ne töltsük be az analitika rekordot
- kötelező a 773 $t és $d almező --> hiányában a kapcsolt monográfia rekordból konvertáljuk be ezeket; vagy ha nem lehet, ne töltsük be az analitika rekordot
2. periodikákhoz tartozó analitikák
- kötelező a 245 mező--> hiányában ne töltsük be az analitika rekordot
- ne legyen benne 773 $w --> ha van töröljük a rekordból betöltés előtt
- kötelező a 773 $t és $g --> hiányában ne töltsük be az analitika rekordot

Duplumkulcs

Duplumösszevonás

A lap eredeti címe: „http://wiki.mokka.hu/wiki/Analitika
Személyes eszközök