505 mező

A MokkaWiki wikiből

Minden lépésnél számítani kell arra, hogy az 505 mezőből több is lehet és azok együttesen tartalmazhatják a teljes tartalmat.

1. az új rekordban maradjon benne az 505 mező(k)
2. duplumellenőrzéskor
--ha a már bent lévő rekordban nincs 505-hoz íródjon hozzá a felérkező 505 mezők)
--ha a már bent lévő rekordban is van 505 mező, vizsgáljuk meg a bentlévő és az érkező 505 ELSŐ indikátorát és a beérkezők) csak akkor írja felül a bent lévőket, ha az indikátor alapján az érkezőket teljesebbnek lehet tekinteni.
lehetséges értékek: 8 -- 2 -- 1 -- 0
(8-tol 0 fele haladva nő a teljesség mértéke)
--ha mind a bent lévő mind a felérkező mezők ELSŐ indikátora 0, vizsgáljuk meg a második indikátort is.
lehetséges értékek: üres (#) és 0
az üres értékű bent lévő mezőket írjá(k) felül a beérkezők, ha azok második indikátorértéke 0
--ha a bent lévő mezők indikátorértékei elértek a 00 értéket, a beérkező mezőkkel már nem kell foglalkozni.
A lap eredeti címe: „http://wiki.mokka.hu/wiki/505_mez%C5%91
Személyes eszközök