Bibliográfiai rekordok MOKKA működések szempontjából kiemelt fontosságú pontjai

A MokkaWiki wikiből

A bibliográfiai rekorddal érkező információkat alapvetően négy csoportba oszthatjuk:


1. Bibliográfiai leíró információk
2. Hozzáadott információk (tartalom, példányspecifikus információk)
3. Lelőhelyinformációk
4. Besorolási adatrekordok

A különböző típusú információkat a MOKKA különféleképpen kezeli és különféle mechanizmusok működnek közre adatbázisba fogadásukra.

Tartalomjegyzék

Bibliográfiai leíró információk

 • Az alapelv az, hogy
--a MOKKÁ-ba csak megfelelő színvonalú rekordok kerülhessenek be és, hogy
--egy dokumentum leírása csak egyszer kerüljön a MOKKA adatbázisba.
 • Ennek érdekében a MOKKÁ-ba beérkező rekord
-- egy automatikus "Szintaktikai ellenőrzésen" majd
-- a duplumellenőrzésen megy keresztül.

Szintaktikai ellenőrzés

-- visszautasíthatja a rekord MOKKÁ-ba kerülését
-- beengedi a rekordot, de a leírási szint átállításával megjelölheti a rekordot
-- beengedi a rekordot, de ha kisebb pontatlanságokat talált a logfájlokban figyelmeztető üzenetet kapunk a rekordra vonatkozóan.
A szintaktikai ellenőrzése kritikus pontjait szemléltető rekord:
Monográfia
000  00622nam  22001935ir4500
001  MOKKAN0004652238
005  20070521170549.0
008  851209s1985    hu            00000 hun d
020  $a963 05 4021 5
035  $abibJGYx34307
040  $aSZTE
1001 $aBarta János$c(id.)$d(1901-1988)
24512$aA pálya ívei :$bKemény Zsigmond két regényéről /$cBarta János
260  $aBudapest :$bAkad. K.,$c1985
300  $a112 p. ;$c20 cm
4901 $a(Irodalomtörténeti füzetek,$x0075-0840 ;$v115.)
6001 $aKemény Zsigmond$d(1814-1875)
830 0$aIrodalomtörténeti füzetek
852  $aSz1$xbibJGYx34307
Kötetrekord
000 00476nmd 2200181 ir4500
001 2826371
005 20090512145309.0
008 090417s2008 hu m hun e
020 $a978-963-86358-7-7
040 $aOSZK$bhun$cOSZK
041 0 $ahun
260 $c2008
300 $a1 CD-R
504 $aBibliogr.
787 0 $v5.$w2690097
850 $aB1

Duplumellenőrzés

 • A duplumellenőrzés a bibliográfiai rekord néhány kiemelt pontjának vizsgálatán alapul, ezért különösen fontos ezeknek az adatoknak a pontos kitöltése.
Erről részletesebb példákat a Duplumkulcs szócikk alatt találunk.


 • A megtalált duplumok összevonása a bibliográfiai információk esetében olyan formában történik, hogy elsősorban a rekordot elsőként felküldő könyvtár (rekordgazda) adatai maradnak meg. Ez alól jelenleg csak az OSZK által felküldött leírás kivétel, amely még abban az esetben is felülírja mások rekordjait, ha önmaga később érkezik az adatbázisba.
-Így a rekordot elsőként felküldő könyvtár felelőssége lényegesen nagyobb, mint a később csak egyéb kiegészítő információval csatlakozó könyvtáraké: az ő leírása fogja a dokumentumot reprezentálni a MOKKA adatbázisban, a többiek nem tudják javítani leírását.
-Ugyanakkor a rekordgazda lehetőségei is nagyobbak. A rekordgazda a későbbiekben is tudja javítani a rekordját: ha ismételten felküldi a módosított rekordot, a módosítás felülírja az eredetit.
pl.:
find sour DEENK

Kötetkezelés

 • A rekordokkal végzett műveletek jelentősen összetettebbek a kötetes művek kezelése esetében.
Itt az az alapelv, hogy a MOKKA minden kötetet külön MARC rekordban tárol, és azokat összekapcsolja egy monografikus szintű közös adatokat tartalmazó leírással.
Ugyanakkor fel van készülve a MOKKA arra, hogy az egyes helyi adatbázisok más kötetkezeléssel élnek és minden olyan kötetkezelési verziót támogat, ahonnan konverziókkal egyértelműen el lehet jutni a MOKKA adatbázison belül megkívánt kapcsolt kötetadat ábrázolásig.
 • Példák a rekordszolgáltatási alternatívákra: [1]

Hozzáadott információk

Analitikus információk

Az analitikus információk létrehozása, szolgáltatása munkaigényes, az alap feltárási gyakorlatot meghaladó tevékenység. Kézenfekvő, hogy kihasználjuk a MOKKA szolgáltatta lehetőségeket az együttműködésre.

Ugyanakkor fel kell figyelnünk egyrészt arra, hogy itt az analitikus információk szolgáltatója nem feltétlenül azonos az alap leíró adatokat először elkészítő intézménnyel, másrészt eltérő lehet az analitikus feltárás mélysége. Így ha azt akarjuk, hogy a MOKKA begyűjtse a lehető legteljesebb analitikus információkat más szabályokat kell alkalmaznunk ezekre mint a leíró rekordrészre.

Jelenleg a tanulmánykötetek, szerzői gyűjteményeknek a bibliográfiai rekordok 505. mezőben feltárt tartalmát gyűjti össze a MOKKA. Az 505 mező feltöltésekor alkalmazott szabályok erőteljesen támaszkodnak a mező megfelelő indikátorhasználatára.

Példányspecifikus megjegyzések

 • Az egyes adatbázisokban feltárt possessori bejegyzések, dedikációk, egyéb bejegyzések egymás mellé kerülve a MOKKÁ-ban izgalmas dimenzióval egészítik ki az adatbázist.
 • Itt arra kell vigyázni a feldolgozó könyvtárosoknak, hogy minden esetben váljon nyilvánvalóvá, melyik könyvtár melyik példányára vonatkozik.
Erre a célra a $5 almezőt használhatjuk.
pl.:
561 $aRévész Imre Kálmán könyvtár (pecsét)$5D1 (a114145)
A MOKKA azokat a példányspecifikus mezőket, amelyek nem tartalmaznak $5 almezőt, nem fogadja be.

Dokumentum elérhető kapcsolatai a weben

 • Ha egy könyvtár a 856 mezőt használva a rekordhoz Interneten elérhető kapcsolódó dokumentumot fűz, a MOKKA ezt az információt befogadja.
 • MOKKA mechanizmusok gondoskodnak arról, hogy ha egy könyvtár a saját adatbázisában frissíti a kapcsolatra vonatkozó információkat és rekordot újra beküldi a MOKKÁ-ba a MOKKA-ban lévő rekord tőle származó 856 mezői frissülnek.

Tárgyi információk

ETO jelzetek

-az ETO jelzetek minden felérkező rekordból beíródnak a MOKKA-rekordba
de:
-csak abban az esetben, ha a beérkező ETO jelzet első 5 karakterében különbözik a már bent lévőtől.

Tárgyszókezelés

 • A MOKKA a különböző helyről beérkező tárgyszavakat is gyűjti. Ha olyan duplum-rekord érkezik a MOKKÁ-ba, amely új tárgyi információ tartalmaz, tárgyszómezői hozzáíródnak a MOKKA-rekordhoz.
 • A MOKKA a jelölt tárgyszórendszereket megkülönbözteti egymástól, ezért fontos, hogy pontosan kódoljuk a tárgyszó forrását:
-jelöletlen a tárgyszórendszer, ha második indikátora „4”
-jelölt a tárgyszórendszer,a második indikátora „7” és $2 almezőben a tárgyszórendszer kódja látható.
-A MOKKÁ-ban található tárgyszórendszerek listája


1001 $aAbélčs, Marc
24010$aAnthropologie de l'état$l(magyar)
24513$aAz állam antropológiája /$cMarc Abélčs ; [ford. Dévényi Levente]
260  $aBudapest :$bSzázadvég,$c2007
300  $a230 p. ;$c20 cm
504  $aBibliogr.: p. 207-215.
65017$apolitológia$2oszk KÖZTAURUSZ
..
650 7$aÁllamelmélet$2szte SZEGEDI TÁRGYSZÓRENDSZER
..
650 4$aÁllam NEM MEGKÜLÖNBÖZTETETT FORRÁS
650 0$aState, The. LIBRARY OF CONGRESS TÁRGYSZÓ
695  $aPolitikai filozófia SZABAD TÁRGYSZÓ AUTH. REK. NÉLKÜL
7001 $aDévényi Levente$4(ford.)
852  $aB10$bB10$xbibFSZ01358710852  $aB1$bB1$x2653851
852  $aP1$BP1/2S$BP1/FK$BP1/TT$BP1/K$bP1$xbibJPT00436067
852  $aSZ1$bSZ1/133$bSZ1/Z2$xbibJPT00436067
852  $aD1$BD1$bD1/TP$xMOKKAN0004640073

Lelőhely és példányinformációk

 • A lelőhelyinformációk gyűjtése a legszélesebb körből történik. Ezért a MOKKA-ODR azoknak a könyvtáraknak is várja a lelőhely és példányinformációval ellátott rekordjait, akiknek állománya zömében a MOKKÁ-ban már reprezentált dokumentumokból áll.
 • Bár ezekben az esetekben úgy tűnik, hogy csak egy lelőhelyet kell a legegyszerűbb módon beírni a MOKKÁ-ba, a feltöltőrendszernek tudnia kell, hogy melyik rekordhoz kell a lelőhelyet hozzátenni. Ezt többféleképpen lehet elérni:
1. A helyi rekord elkészítése előtt a katalogizáló hasonlít a MOKKÁ-ban, az ott megtalált rekordot leemeli, honosítja, majd újból visszaküldi a MOKKÁ-ba. Ez az ideális módszer, hiszen így saját magát is sok munkától kíméli meg.
2. Saját készítésű rekordot küld a MOKKÁ-ba, és a duplum-ellenőrzésre bízza, hogy az megtalálja a MOKKÁ-ban lévő előzményét. Ebben az esetben annak ellenére, hogy az új rekordból adott esetben csak a lelőhelyet hasznosítja a MOKKA (esetleg a tárgyi feltárási elemeket, az analitikus és példányspecifikus információkat a fentiek szerint), a rekordnak elég jónak kell ahhoz a felküldött rekord rátaláljon a már MOKKÁ-ban lévő párjára.
3. A helyi rekordba a katalogizáló beírja a MOKKA rekordazonosítót. Ebben az esetben a duplumellenőrzés ez az azonosító teremti meg a kapcsolatot a helyi és a MOKKA rekord között.


 • A beérkező rekordok, a velük érkező állományadatoktól függetlenül a kapnak egy "katalógus-azonosítót". Ezt látható a www.mokka.hu felületen "Források" alatt.

Besorolási rekordok

 • A MOKKA bibliográfiai rekordok besorolási adataihoz kötelezően MARC besorolási adatrekordok tartoznak.
 • Ezek egy része automatikusan keletkezik a bibliográfiai rekordokban lévő információk alapján,más részük tagkönyvtárakban létrehozott és feltöltött besorolási adatrekord.
 • Besorolási adatok az alábbi könyvtárakból kerülnek a MOKKÁ-ba:
OSZK -- nevek, testületi nevek, Köztaurusz
SZTE -- nevek, testületi nevek, tárgyszavak
FSZEK -- nevek, testületi nevek,
DEENK -- nevek, testületi nevek, tárgyszavak
 • A besorolási rekordok kezelése az alábbiak szerint történik:
-- A besorolási rekordokra is duplum-ellenőrzés vonatkozik.
-- A besorolási adatok utalórendszerének ellentmondás-mentességét ellenőrzések biztosítják.
-- A tárgyszavakra vonatkozó ellenőrzések az egyes tárgyszórendszerken belül történnek.
-- A könyvtárakban keletkezett besorolási rekordok az esetlegesen korábban automatikusan létrejött rekordokat felülírják.
-- A kézzel szerkesztett besorolási rekordokat a rekordgazda könyvtár aktualizálhatja, a módosított rekord újraküldésével.
Személyes eszközök